Medlem

Medlemsmodulen er en del av "kontakter" og som er kjernen i vårt tilbud. Alt handler om personer og deres aktiviteter. Hos oss har du full oversikt og kan lett sende meldinger, eposter og sosiale innlegg.

Medlemsmodulen følger med i alle andre moduler. Det er selve kjernen i programvaren vår, for alt handler om hva enkeltpersoner gjør, enten på fritiden eller på jobben. Så derfor registreres alle handlinger og aktiviteter til person og ikke virksomhet. Virksomheten er noe du gjør, ikke noe du er. Skifter du jobb er du fortsatt deg selv. 

Medlemsmodulen utvides etterhvert som du kobler til flere og flere apper og moduler til nettsiden din, og på "din side" får du opp alt fra transaksjoner til engasjement i forum, blogg eller annet. Du får hurtigtilgang til betalingskort og tjenester som STRIPE, PAYPAL eller andre betalingsmetoder, og hvor du har full tilgang til alle transaksjoner som er gjort.